Ključne Reči u Google Ads Kampanji

Sales Funnel Sales Funnel

Istraživanje i organizacija ključnih reči je jedna od najbitnijih stvari -a moguće i najbitnija- koje moramo da odradimo prilikom postavljanja Google Ads kampanje. Ovde ćemo probati da opišemo neke osnove u vezi sa organizacijom ključnih koje nam mogu pomoći u radu.

U okviru Google Ads kampanje nalaze se Ad grupe. Svaka Ad grupa sadrži oglase i ključne reči. Jedna Ad grupa treba da ima između deset i dvadeset pet ključnih reči. Ad grupe treba organizovati tematski po ključnim rečima.

Neke od smernica koje možemo koristiti za organizaciju ključnih reči u okviru Google Ads kampanje su:

Prodajni levak

Prodajni levak (Sales Funnel) čine 4 faze kroz koje svaki kupac prolazi. To su svest, interesovanje, odluka o kupovini i sama kupovina. Svaki kupac bilo šta da kupuje će uvek proći kroz ove četiri faze. Naš posao je da saznamo u kojoj fazi se nalazi onaj koji pretražuje Google. Prema tome možemo grupisati naše ključne reči.

Kako izgleda levak

Kategorije

Ključne reči možemo grupisati i prema kategorijama na našem sajtu. To je ujedno i najčešći način na koji se ključne reči grupišu u Google Ads kampanjama.

Prema važnosti

Ključne reči možemo grupisati i prema tome da li one izražavaju nameru kupca da kupi proizvod ili uslugu ili su informativnog karaktera. Sadržaj sajta koji se predstavlja kupcu za ove dve grupe mora se razlikovati.

Prema tipu ključne reči

Ključne reči se mogu grupisati i prema tipu ključnih reči. Postoji 5 tipova ključnih reči:

Broad Match
Ove ključne reči se pišu bez simbola. Zahtevaju velike liste negativnih ključnih reči. Odlične su za testiranje kampanje i pronalaženje ključnih reči koje se konvertuju.

Broad Match Modyfied
Ove ključne reči pišu se +ključna reč. Uz njih takođe moramo imati veliku listu negativnih ključnih reči.

Phrase Match
Phrase Match ključne reči pišu se “ključna reč“. Kod ovog tipa ključnih reči imamo više kontrole nad trošenjem budžeta. Liste negativnih ključnih reči takođe su obavezne.

Exact Match
Kod ovog tipa ključnih reči Google će prikazivati naš oglas samo kada se pretražuje identična ključna reč koju smo mi naveli koristeći simbole [ključna reč]. Sa ovim tipom imamo najveću kontrolu nad budžetom. Ne moramo koristiti negativne ključne reči.

Negativne ključne reči
Kao što smo videli iznad, većina tipova ključnih reči zahteva korišćenje negativnih ključnih reči. Za svaku ključnu reč trebalo bi da imamo makar jednu do dve negativne ključne reči.

 

Više iz ove kategorije « Prednosti Oglašavanja na Google