Facebook Lookalike Audience

Pored mnogih mogućnosti koje su nam na raspolaganju u okviru Facebook oglašavanja jedna se izdvaja po zanimljivosti i mehanizmima koje koristi. To je Facebook Lookalike Audience. Lookalike nalazi ljude koji su slični našim postojećim kupcima ili posetiocima sajta. 

Facebook-u moramo dati neku vrstu uzorka. To može biti spisak podataka naših postojećih kupaca (mejl, telefon, ime i prezime) ili to mogu biti posetioci određene strane na našem sajtu. Nakon što Facebook-u obezbedimo te podatke Facebook će tražiti ljude koji su slični njima. Facebook nam ne objašnjava do detalja na koji način to radi, ali znamo da prati odakle su ljudi, koja su im interesovanja. Facebook će napraviti profil našeg prosečnog kupca i onda će na svojoj mreži naći korisnike slične njemu. To bi trebalo da znači da će se šansa za prodaju našeg proizvoda ili usluge toj grupi Facebook korisnika uvećati.

Kako da napravite vaš prvi Lookalike audience?

Ovde ćemo vam pokazati kako da napravite Lookalike koristeći podatke svojih postojećih klijenata.
Prvi preduslov je da imate nešto od podataka. To može biti mobilni telefon i/ili mejl, možete uneti i ime i prezime. Obavezno ćete uneti i kod za zemlju. Za Srbiju je to RS.
Morate imati dovoljno podataka, najverovatnije za nekoliko stotina mušterija, kako bi Facebook našao najmanje 100 ljudi na osnovu kojih će napraviti lookalike audience.
Prema njihovoj statistici oko 60-70% ljudi sa vašeg spiska će se naći na Facebook-ovoj mreži. Prema našem iskustvu procenat je bio sličan, oko 50-60%.
Podatke unesite u Excel tabelu. Moraju biti organizovani onako kako to Facebook zahteva. Svaka kolona sadrži jednu vrstu podatka, i mora biti nazvana određenim imenom.

Kolona za mejl mora početi sa email, za telefon sa phone, za ime sa fn, za prezime sa In, i za zemlju sa country.
Telefon mora imati prefiks za državu, a kod zemlje mora biti kao ISO kod. Za Srbiju RS. Za sve ostale zemlje možete ga naći ovde https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#RS

Nakon što ste uneli sve podatke, sačuvajte vašu tabelu kao .csv fajl (CSV Comma delimited). Excel će vas pitati jedno ili dva pitanja, kliknite yes i tu ste.
Sada uđite u vaš Ads Manager u Facebook-u. U gornjem levom uglu uđite u meni (tri horizontalne linije pored natpisa Ads Manager), pa onda u Audiences.
Potom Create Audience, pa Custom Audience. Sada ćete videti više mogućnosti za kreiranje Custom Audienca. Odaberite Customer File. Potom, Add customers from your own file or copy and paste data. Otvoriće vam se prozor preko kojeg ćete prebaciti vaš csv file Facebook-u. Nakon toga pitaće vas još jednom da li je sve u redu, videćete kratak prikaz kako je Facebook prepoznao vaše podatke i ako je sve u redu potvrdite i to je to.
Sada morate sačekati neko vreme, obično ne duže od sat ili dva. To je vreme koje je potrebno da Facebook pročešlja podatke koje ste uneli i nađe ljude koji su na Facebook-u. U Audiences prozoru možete videti sve vaše grupe i da li su spremne ili ne.
Nakon što vidite Ready pored vaše novootvorene grupe, možete početi sa pravljenjem lookalike-a. To ćete uraditi tako što ćete opet ići na Create Audience, potom ćete iz padajućeg menija izabrati Lookalike Audience. U prvom polju Source izabraćete vaš prethodno napravljeni Custom Audience. U sledećem polju izaberite zemlju. Nakon toga u Audience Size označite koliko ćete usko gađati ljude slične vašim postojećim kupcima.
Kako uvećavate procenat od populacije to će u lookalike grupi biti sve više ljudi koji nisu toliko slični vašim kupcima. Počnite od 1%, uvek možete izvršiti promenu ako niste zadovoljni. Kliknite na Create Audience i to je to. Sada vam je ostalo samo da sačekate da Facebook završi svoj deo posla i da onda napravite kampanju koja će za svoj target imati Lookalike Audience koji ste upravo napravili.

Naša dosadašnja iskustva

Sigurno vam je sve ovo do sada zvučalo zanimljivo i primamljivo, i mi mislimo tako. Ideja da plasiramo svoj oglas na Facebook-u baš onima koji će najverovatniji kupiti nešto je ono čemu svi težimo.
Ipak, trebalo bi pomenuti još par stvari koje treba da uzmete u obzir kada je u pitanju Facebook Lookalike.
Najpre, kada pravite lookalike grupu i definišete njenu veličinu, preporuka je se da se počne sa 1%. Tako ćete vašim oglasom gađati ljude najsličnije vašim postojećim kupcima.
Međutim, prema Facebook-u, to je oko 33 000 korisnika u Srbiji. Ako uzmemo u obzir činjenicu da ćemo samo mali deo tih korisnika pretvoriti u kupce, jasno nam je da to nije savršen sistem. To ne mora biti problem za svakoga, zavisi od toga koji proizvod ili usluga se prodaje, koliki profit se ostvaruje po jedinici i slično.
Drugo, Facebook Lookalike će bolje raditi za neke a lošije za druge, zavisi od toga šta prodajete.
Razmislite objektivno i analitički o vašoj ciljnoj grupi, vašem prosečnom kupcu. Da li imaju neku zajedničku crtu koja ih jasno odvaja od ostalih i koju će onda kroz svoje aktivnosti na Facebook-u lako otkriti?
Najprostiji primer je ako, na primer, prodajete na vašem sajtu postere, figure i ostalo sa motivima popularnih serija kao što su Game of Thrones, The Walking Dead. Možemo pretpostaviti da će u ovom slučaju Lookalike biti prilično dobar, pošto će biti relativno lako naći ljude koji lajkuju postove i stranice sa ovakvim temama, ostavljaju komentare i slično, verovatno uglavnom pripadaju mlađim starosnim grupama itd. Sa nekim drugim proizvodima to nije tako lako.